Ankara Reklam Okul Yönetim sistemi : Okulunuzun profili ve okul kapasite yönetim sistemi Okul Personel Yönetim Sistemi : Personel yönetimi, personel görevlendirme ve personel yetkilendirme

Okul Öğrenci velisi ve Öğrenci Bilgilendirme Sistemi : Nakil ve kayıt islemleri sistemi ve diğer bilgiler sistemi.

Okul Dönem ve Takvim sistemi :  Yıllık akademik takvim ve dönem planlama sistemi

Öğrenci Ders ve Kurs Yönetim Sistemi : Öğrenci ve Sınıf ders takip ve ders planlama sistemi Okul Ders Dağıtım Sistemi :  Öğretmen, Şube ve Öğrenci Bilgi yönetim sistemi Kısıtları

Öğrenci Kulüp ve Aktivite Yönetim Sistemi :  Müfredat dahili ve müfredat harici ve okul aktiviteleri bilgilendirme ve yönetim sistemi  

Okul Disiplin Yönetim Sistemi : Okul disiplin yönetmeliği Uygulamaları ve öğrenci disiplin vakası yönetim sistemi

Öğrenci Devamsızlık Sistemi : Öğrencilerin ders devamsızlıkları ve günlük devamsızlıklar yönetim sistemi.

Okul, Veli ve Öğrenci İletişim Sistemi : Bilgilendirme ekran mesaj sistemi ve Sms ile bilgilendirme mesaj sistemi

Sağlık Sistemi :

 • Öğrenci Sağlık Kartı
 • Muayene Yönetimi 

Not Defteri ve Sınav Yönetimi

 • Online Not Defteri
 • Kurumsal Raporlama

Rehberlik ve Danışmanlık

 • Vaka Yönetimi
 • Vaka Dosyası

Ödev

 • Dosya Ekli Ödevler
 • Online Sınav Ekli Ödevler

Davranış Yönetimi

 • Online skorlama
 • Esnek davranış formu altyapısı

Ajanda

 • Etkinlikler
 • Görevler

Öğrenci Servis Araçları

 • Servis Aracı Bilgileri
 • Servis Güzergâh Yönetimi

Özel Eğitim Yönetimi

 • Özel Öğrenciler
 • Özel Eğitim Programları